Villkor

Uthyrningsvillkor

Körsträcka

2000 km/vecka och 1000 km/weekend ingår, över km debiteras med 3 kr/km. Kostnad för drivmedel tillkommer, bilen hämtas och lämnas fulltankad.

Bokningsavgift

Bokningsavgiften är 1/3 av hyresbeloppet (del av hyra), erlägges inom 7 dagar från bokningsdatum. Vid eventuell avbokning 20 dagar före hyresperiodens start återbetalas 2000 kr, vid senare avbokning är bokningsavgiften förverkad.

Uthyrningsperiod

Under sommarsäsongen juni, juli och augusti, endast veckouthyrning fredag-fredag. Övrig tid även weekend, fredag-måndag.
Utlämningstid: 15.00-16.00 (om inget annat avtalats)
Återlämningstid: 10.00-11.00

Hyresbelopp

Resterande hyresbelopp betalas senast vid avhämtning av fordonet med betalkort alternativt kontanter.

Körkort

Husbilarna får köras med vanligt B-körkort. Vid totalvikt över 3500 kg (Ixeo och Argos) måste dock körkortet vara utfärdat före juni 1996. Läs mer

Försäkring

Husbilarna är helförsäkrade. Försäkringen gäller endast för angiven förare. Extra förare debiteras med 300 kr och föraren ska vara angivet på hyresavtalet.

Deposition

Depositionen, 4000 kr, erlägges vid hämtning av fordonet. Återbetalning sker till fullo om fordonet återlämnas i oskadat skick, väl rengjort så väl invändigt som utvändigt.

Rabatt

5% rabatt andra veckan och 10 % rabatt tredje veckan. Separat offert för längre perioder.

Sommarsäsong

Juni, juli och augusti.

Särskilda villkor

Om fordonet återlämnas utan att:
Tvättats utvändig      debiteras    1000 kr
Invändigt städats              ”          1000 kr
Ej tömd toalett                  ”           2000 kr

Har följande skett:
Rökning i fordonet            ”       10000 kr
Husdjur vistats i fordon     ”      10000 kr

Återlämning

Fordonet skall återlämnas städat och utvändigt tvättat samt med toalettank tömd och rengjord. De här tjänsterna kan beställas före hyrstart, enligt priser under särskilda villkor.

Ansvar för husbilen

Hyrestagaren skall vårda husbilen. Han är således i princip ansvarig för alla skada på husbilen och dess inventarier under hyrestiden. Husbilen skall före och efter hyrestiden besiktigas och godkännas av både parter. Vid eventuell maskinskada utgår ersättning för eventuella extra utgifter samt för återstående hyresperiod. Någon kompensation för sveda och värk utgår ej. Hyrestagaren ansvarar för att fordonets totalvikt ej överskrids.