Precision Training

Precision Training

Ett perfekt tillfälle att utforska din Porsches egenskaper och möjligheter.

Vi börjar från början, vår erfarenhet har gett oss tillräckligt med argument för att inte fuska i starten. Allt för många ”kliver på” gasen för snabbt med dålig bilkontroll och säkerhet som följd.

Första dagen ägnar vi åt övningar där vi lär oss hantera bilen korrekt i ”låga farter”. Du får möjlighet att prova på vad som händer när balansen i bilen för­ändras – över- och understyrning och hur du kan korrigera detta. Många av övningarna under första dagen är hämtade från eller inspirerade av ”verkligheten” vilket innebär att du i din vardag kommer att ha stor nytta av de färdigheter du tillägnar dig under övningarna.

Dag två börjar vi nosa på Mantorp Park ”på riktigt”. Teori och praktik kommer att ge dig nytt perspektiv på bilkörning. Vi använder både den norra och södra banan för sektionsövningar. Dagen avslutas med att vi kombinerar alla övningar och använder hela banan.

Kursen leds som alltid av våra certifierade Porsche-instruktörer.

Kontakta ditt Porsche Center för anmälan och mer information.

När?

  • Kontakta ditt Porsche Center för aktuella datum
  • Var?

    • Mantorp Park