Car Events metoden

Car Events-metoden

När tog du körkort senast?

Kunskap är färskvara. Vi glömmer fortare än man kan tro. Dessutom händer hela tiden mycket nytt inom trafikområdet, både tekniska framsteg och nya trafikregler. Den som tog körkort för 15 år sedan gjorde det i en bil som troligen inte är i drift idag.

Pedagogik

Ju fler sinnen du aktiverar vid inlärning desto mer kunskap kommer att fastna. Kombinationen interaktiv teori, instruktionsvideo och prova själv garanterar att kunskaperna både går in och stannar kvar. Teoridelen och praktiken hänger ihop. De frågetecken som kan dyka upp under den ena delen rätas ut i den andra. Dessutom lägger vi upp kursen så att det blir nästan lika mycket nöje som nytta, vilket höjer inlärningen ytterligare.

Motivation

Men ingen lär sig mot sin vilja. Därför är vi noga med att motivera deltagarna innan kursen. Tillsammans med dig som uppdragsgivare arbetar vi med enkla medel för att se till att personalen tar till sig och använder sina nyförvärvade kunskaper. Det gör att de känner delaktighet och höjer motivationen. Genom dessa åtgärder kan vi förlänga effekten av utbildningen med åtminstone det dubbla.

Exempel på insatser som höjer motivationen och förlänger effekten:

  • Föredrag
  • Steg 2 utbildning/uppföljning
  • Påminnelser efter kursen
  • Workshops
  • Incentive-program
  • Skriftliga prov