Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Car Events behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.
När du kommunicerar med oss via webbplatsen, t.ex. via upplägg av personliga konton, via formulär när du gör någon form av anmälan eller ansökan, lämnar en synpunkt eller ställer en fråga, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet men kan inom ramen för denna hantering komma att lämnas till våra samarbetspartners. Dessa samarbetspartners är bundna av avtal innehållande sekretessåtaganden gentemot oss, och agerar i egenskap av underbiträden som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.
Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtyckte inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Car Events ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

SOCIALA MEDIER

Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, t.ex. Twitter eller Facebook.

OPTIMERING AV INNEHÅLL

För att optimera och förbättra våra digitala kanaler samlar vi in viss information om dig. Det handlar främst om så kallade Cookies, vilka till exempel kan ge oss information om vilket innehåll som du använder mest frekvent. Detta gör vi för att kunna ge dig riktade erbjudande som passar dina preferenser. 

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress.

  • Du har rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas.
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras genom att kontakta Car Events.
  • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det innebär att dina uppgifter ska kunna överföras till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du kan också lämna klagomål om Car Events hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
  • Det kan dock finnas begränsningar i lag som påverkar dina rättigheter ovan.

KONTAKT

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter går det bra att kontakta oss genom att antingen skicka ett meddelande via e-post till info@carevents.se

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är korta textfiler som sparas på användares dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker en webbsida. En cookie brukar innehålla namnet på domänen som den kommer ifrån, dess livslängd och ett slumpmässigt framtaget unikt nummer eller annat värde.

De cookies som vi sparar identifierar dig som unik användare genom ett spårnings-ID. Själva cookien är anonym och innehåller inga personuppgifter.

VI ANVÄNDER COOKIES PÅ TVÅ SÄTT

  • Prestanda: Cookies används för att komma ihåg dina preferenser, vilka eventuella ”felmeddelanden” du redan har sett, för att underlätta navigering och för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker webben.
  • Kunskap: Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra innehåll och funktioner på www.carevents.se. För att underlätta det arbetet använder vi oss av Google analytics. Det är tjänster som tar del av viss data från våra besökare. De hjälper oss genom att skapa rapporter och information om hur våra besökare surfar på webben.

Du kan själv välja om du vill spara Cookies i din webbläsare. Om du stänger av cookies kommer webbplatsen fortsatt att fungera, men du kommer då att uppleva att vissa frågor dyker upp flera gånger.