Offroad 4X4 Missionsförberedande utbildning

Postad 2009-03-20 i Nyheter

Den 19-20 Mars utbildade Car Events i tillsammans med Folke Bernadotteacademin, deltagare från Europa och Afrika i offroad körning med utgångspunkt från deras egen kunskap.  Övningarna genomfördes på den tekniskt krävande banan i anslutning till Sandö. I utbildningen ingick även en säkerhetsföreläsning av vår säkerhetsansvarige.

Utmanande backe med löst grus och ca 40 graders lutning

Utmanande backe med löst grus och ca 40 graders lutning

Körgårdsutbildningen ger deltagarna känsla för storleken på en 4X4

Körgårdsutbildningen ger deltagarna känsla för storleken på en 4X4

En exotisk upplevelse med 1 meter snö för deltagarna från Afrika

En exotisk upplevelse med upp till 1 meter snö för deltagarna från Afrika