Hasse Gustafsson

profile image
Hasse Gustafsson
[phone_number]

SWEDISH: Med sina 194 cm kan Hasse se ner på många men gör det aldrig: Hasse ser alltid till att alla trivs och är gärna både först till middagen och sist ifrån den. Hasses passion för utveckling av bilförare syns inte minst i att han sedan många år även driver en egen rallyskola, ett perfekt komplement till vår verksamhet. Hasse har varit med från 2001 när Car Events startade och behärskar samtliga grenar vi är inblandade i! Vad det flesta inte vet är att han även varit heltidsanställd flugfiskeinstruktör – bara en så´n sak!!

ENGLISH: At 194 cm, Hasse might tower over many, but he never looks down on anyone: Hasse always ensures everyone is comfortable and often is the first at dinner and the last to leave. His passion for developing drivers is evident, especially considering he has been running his own rally school for many years, a perfect complement to our operation. Hasse has been with us since Car Events started in 2001 and is proficient in all the disciplines we’re involved in! What most don’t know is that he has also been a full-time fly fishing instructor – quite a feat in itself!!