Mark Evaldsson

profile image
Mark Evaldsson
[phone_number]

SWEDISH: Flygkaptenen som via sitt brinnande bilintresse kom i kontakt med oss en kursdag på Anderstorp för många år sedan. Marks känsla för säkerhet och perfektion passar perfekt i instruktörsyrket och Marks bidrag till vårt fina samarbete med Volkswagen och framförallt Porsche kan inte underskattas.
Inom företaget är han ”inga problem” med alla och vad det flesta inte vet är att han gärna spelar upp till dans som den discjockey han även är!!

ENGLISH: The airline captain who, through his burning passion for cars, came in contact with us on a course day at Anderstorp many years ago. Mark’s sense of safety and perfection fits perfectly into the role of an instructor, and his contribution to our excellent collaboration with Volkswagen and especially Porsche cannot be underestimated.
Within the company, he is ’no problem’ with everyone, and what most don’t know is that he also enjoys playing music as the disc jockey he is!