Tomas Jansson

profile image
Tomas Jansson
[phone_number]

SWEDISH: Diskret smålänning som låter gasen tala! Fyrfaldig svensk mästare i rally och den alla vill slå i Bilsport Superstage på Emmaboda Flygfälts utmanande slalombana! Tomas har alltid knivskarpa formuleringar till våra kursdeltagare, inte sällan uppfångade där han inte syns men ser desto bättre! Vad många inte vet är att blev 7:a i junior-EM-tävlingen Scottish Rally 1987….bakom en viss 6:e-placerad Thomas Engelbrekt!!

ENGLISH: A discreet Smålander who lets the gas do the talking! A four-time Swedish rally champion and the one everyone aims to beat in the Bilsport Superstage at Emmaboda Airfield’s challenging slalom track! Tomas always has sharp formulations for our course participants, often captured where he isn’t seen but observes all the better! What many don’t know is that he finished 7th in the Junior European Championship at the Scottish Rally in 1987… right behind a certain 6th-placed Thomas Engelbrekt!!